Kontaktujte nás

Adresa spoločnosti: SPORT MM s.r.o.

Bottova 1172/4, 97201 Bojnice, Slovensko

ICO - 52255913, IC DPH - SK2120965594

telefón: +421 905 190 050, e-mail: martin@camparisport.com